Събота, 10 Октомври 2015

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 960 267, 
                0893 414 404

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

доц. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

СПИСАНИЕ „ЕВРОФОНДОВЕ ПРОЕКТИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
И

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО -ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

организираха на 26.09.2015 г. кръгла маса – дискусия на тема:

ПРОЕКТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
От усвояване към полезно усвояване на еврофондовете

Целта на кръглата маса бе въз основа на дискусия с представители на гражданското общество, експерти, консултанти, научни работници, възложители и оценители на обществени поръчки да бъдат направени изводи с предложения и препоръки които да залегнат в новия закон за обществените поръчки. Те ще бъдат подробно отразени в специален брой на списание „Еврофондове Проекти Обществнени поръчки”. Същия ще бъде разпространен до всички компетентни лица и институции с настояване пред държавната администрация и законодателната власт да бъдат отразени новия закон за обществени поръчки.

Участие в кръглата маса взеха представители на АОП; КЗК; ВАС; АДФИ; Сметна палата; БОРКОР, АФКОС; УО на оперативните програми; възложители на обществени поръчки; изпълнители на обществени поръчки; оценители на проекти; оценители на обществени поръчки; консултанти; работодатели и синдикати; представители на гражданското общество; медии и др.

  -----------------------------------------

ЗА МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ, ЕКСПЕРТИ организираме обмен на опит и добри практики на тема:
ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
14-17 октомври 2015 г.

Виена, Австрия

Комплексна цена: 435 лв. Доплащане за единична стая - 88 лв.

-----------------------------------------

24 ГОДИНИ ОПИТ, ТРАДИЦИЯ И ДОВЕРИЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г . ПОПОВ”

Фирма ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ е основана през 1991 г. с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно-консултантска, проектантска и издателска дейност.
Притежава Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1 в областта на консултантска, посредническа и експертна дейност, подготовка, управление и изпълнение на проекти, обществени поръчки и публични събития, подготовка, методическо осигуряване и провеждане на обучения и Регистрация за туроператорска и турагентска дейност № РК-01-6966/2012 г.
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ има дългогодишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси, усвояването на средствата от европейските фондове, проекти, обществени поръчки и др., които се провеждат както в страната, така и извън нея. Фирмата е с над 20 годишна традиция в издаването на специализирана литература по счетоводство, управление на човешките ресурси, здравен мениджмънт и др.
 

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ:

 • Организиране и провеждане на обучения: счетоводство, човешки ресурси, мениджмънт, социални дейности, проекти, обществени поръчки, туризъм.
 • Изпълнение на обществени поръчки-организиране на информационни кампании, логистика на събития, управление на проекти и др.
 • Издателска дейност - сп. „Човешки ресурси”, сп. „Фондове Програми Проекти”, специализирана литература.
 • Работа по проекти и обществени поръчки, финансирани със средства по оперативните програми.
 • Туроператорска и турагентска дейност.

КАТО ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Настаняване в хотел ;
 • Трансфер от и до летище;
 • Вътрешен транспорт
 • Езикови курсове;
 • Работно място;
 • Наставничество;
 • Културна програма;
 • Туристическа програма;
 • Издаване на сертификат.

-------------------------------------------------------

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2016
Специална лятна оферта!
 

Абонирайте се за нашите издания - сп. "Човешки ресурси", сп. "Еврофондове Проекти Обществени поръчки".

Повече подробности и заявка за абонамент може да намерите ТУК.

-------------------------------------------------------