Събота, 31 Януари 2015

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 24 00
Моб. тел.: 0887 960 267, 
                  0893 414 403

E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

доц. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23 ГОДИНИ ОПИТ, ТРАДИЦИЯ И ДОВЕРИЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – Г . ПОПОВ”

Фирма ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ е основана през 1991 г. с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно-консултантска, проектантска и издателска дейност.
Притежава Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1 в областта на консултантска, посредническа и експертна дейност, подготовка, управление и изпълнение на проекти, обществени поръчки и публични събития, подготовка, методическо осигуряване и провеждане на обучения и Регистрация за туроператорска и турагентска дейност № РК-01-6966/2012 г.
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ има дългогодишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси, усвояването на средствата от европейските фондове, проекти, обществени поръчки и др., които се провеждат както в страната, така и извън нея. Фирмата е с над 20 годишна традиция в издаването на специализирана литература по счетоводство, управление на човешките ресурси, здравен мениджмънт и др.
 

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ – ГАНЧО ПОПОВ:

 • Организиране и провеждане на обучения: счетоводство, човешки ресурси, мениджмънт, социални дейности, проекти, обществени поръчки, туризъм.
 • Изпълнение на обществени поръчки-организиране на информационни кампании, логистика на събития, управление на проекти и др.
 • Издателска дейност - сп. „Човешки ресурси”, сп. „Фондове Програми Проекти”, специализирана литература.
 • Работа по проекти и обществени поръчки, финансирани със средства по оперативните програми.
 • Туроператорска и турагентска дейност.

КАТО ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Настаняване в хотел ;
 • Трансфер от и до летище;
 • Вътрешен транспорт
 • Езикови курсове;
 • Работно място;
 • Наставничество;
 • Културна програма;
 • Туристическа програма;
 • Издаване на сертификат.

-------------------------------------------------------

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕЯ:
 

1. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

1.1. ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ - Програмен оператор е Министерство на икономиката и енергетиката

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОДКРЕПА;

- ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ;
Краен срок: 7 януари 2015 г., 
Пълният комплект документи е публикуван на www.energygrantsbg.org

1.2. ПРОГРАМА БГ05 "ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България 
Програмен оператор  е  Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.
http://www.eeagrants.bg/ и http://www.ngogrants.bg;

2. COS-TFLOWS-2014-3-15: FACILITATING EU TRANSNATIONAL TOURISM FLOWS FOR SENIORS AND YOUNG PEOPLE IN THE LOW AND MEDIUM SEASONS

Краен срок: 15 януари 2015 г.,
Пълният комплект документи е публикуван на 
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15


-------------------------------------------------------

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2015

Абонирайте се за нашите издания - сп. "Човешки ресурси", сп. "Фондове Програми Проекти".

Повече подробности и заявка за абонамент може да намерите ТУК.

-------------------------------------------------------