Вторник, 13 Ноември 2018

 

Контакт с нас
ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
1303 София,
бул.: 
Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 18 02
Моб. тел.:  0887 411 549
E-mail:
g.popov@einet.bg

ПЕРСОНАЛ ТУР
бул.: Хр. Ботев № 77А, ет. 3
Тел./факс: 02 931 18 02
Моб. тел.: 
0884 196 656 
E-mail: 
tourism@personal-konsult.com
            incoming@personal-konsult.com
         
-------------------------------------

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов

КРУШУНА Духовен живот

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА
Да спасим храм-паметника „Св. Архангел Михаил” в с. Крушуна

С. Крушуна -
галерия

Крушунските водопади

-------------------------------------

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

Книги
АКТУАЛНИ ЗАГЛАВИЯ

 

alt

Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ЗАВЕЖДАЩИ ЛИЧЕН СЪСТАВ

Десето преработено и допълнено издание
ЦЕНА: 12 лв.

 alt

доц. д-р Ганчо Попов
ЗОП
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ - 2014
ЦЕНА: 10 лв. 

 alt

Гошо Мушкаров
КОДЕКС НА ТРУДА  ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В СИЛА ОТ 1.01.2014 г.
Приложение: КОДЕКС НА ТРУДА 
ЦЕНА: 12 лв. 

alt

Ганчо Попов
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ

НАЧАЛО РАЗВИТИЕ 
Един творчески път
      ЦЕНА: 10 лв.       

alt

Проф. д-р Кирил Спасов
СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Четвърто издание
ЦЕНА: 15 лв.

alt

БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНИИ – ФУНДАМЕНТ НА СВЕТОВНИЯ ПРОГРЕС

ЦЕНА: 8 лв. 

alt

Иван Петровски
ПРАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЦЕНА: 10 лв.