Saturday, 20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2011

„Осигуряване на логистика за организация и провеждане на шест регионални семинара и една заключителна национална конференция по ПРОЕКТ VS/2010/0536 „Равенството – път към прогрес” по Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейския съюз,
Договор  №РД04-47/ 11.07.2011г.
Възложител - Министерство на труда и социалната политика