Saturday, 20 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact us

PERSONAL KONSULT
77A, "Hristo Botev" blv, fl. 3
Sofia 1303, Bulgaria
Tel./fax: 359 2 931 24 00
              359 2 931 18 02
Mob. tel.: 0887 705 325
e-mail: g.popov@einet.bg

PERSONAL TOUR
77A "Hristo Botev" Blvd., Fl. 3,
Sofia1303, Bulgaria

Phone:  +359 2 931 24 00
Mobile.: +359 893 414 404, 
             +359 888 745 059
e-mail:
  
tourism@personal-konsult.com 
 
incoming@personal-konsult.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Personal Konsult- Gantcho Popov (PKGP) profile on OnlineCompanies.com

2012

„Логистично осигуряване провеждането на обучения на асистенти в инспекционната дейност по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Договор №23/27.01.2012
Възложител: Изпълнителна агенция, Главна инспекция по труда

„Изработване на бизнес и маркетингова стратегия” като част от проект „Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с антиоксидантни свойства”,
Договор  ТМУ-02-17/06.12.2011 от 28.03.2012
Възложител: „Терра корпорейшън” АД